top of page

Velkommen

På rett spor er en bedrift drevet av veterinær Hilde Kristin Antonsen. Hovedpraksisen består i veterinærkiropraktisk behandling, akupunktur og laserbehandling av hest og smådyr. I tillegg også vanlige konsultasjoner og hudutredninger på smådyr. 
Smådyrpraksisen er på Jessheim, mens hestepraksisen foregår ute i felt.
 
bottom of page